Warning: Use of undefined constant siteurl - assumed 'siteurl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/rx/domains/mot.net.pl/public_html/wp-content/plugins/Viva-ThumbZoom/viva_zoom.php on line 40 Wybory 2014 – Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Wybory 2014

Gorąco namawiam Wszystkich Państwa do głosowania w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada. Jednocześnie pragnę Państwu przedstawić swoją kandydaturę do Rady Powiatu Poznańskiego zachęcając do postawienia krzyżyka przy:  liczba 10,  nazwisko Małgorzata Ornoch-Tabędzka lista nr 16 KWW Niezależni dla Powiatu.

W moim odczuciu zadania powiatu są mało znane mieszkańcom, a przez to nie do końca zrozumiałe. Samorząd Powiatu Poznańskiego współpracuje z 17 gminami ze swojego obszaru, ale realizuje zadania o znaczeniu ponadgminnym, w tym związane z: promocją i ochroną zdrowia, administracją architektoniczno – budowlaną, geodezją, kartografią i katastrem, ochroną przeciwpożarową, ochroną praw konsumentów,  przeciwdziałaniem bezrobociu, obronnością.  Administracja powiatowa spełnia przede wszystkim rolę usługową wobec mieszkańców. Jeśli zostanę radną to na pewno zaproponuję, by ciekawa inicjatywa Powiatu – jaką jest  Otwarty Uniwersytet Powiatowy, dała możliwość przybliżenia mieszkańcom zarówno zakresu pracy Rady Powiatu jak i administracji Starostwa Powiatowego.

Hasłami, które będę promowała i popierała są: aktywność, innowacyjność społeczna i partnerstwo. Szczególnie to ostatnie hasło nabiera większego znaczenia, gdy zapowiedzi sposobu finansowania z funduszy zewnętrznych, zarówno projektów infrastrukturalnych jak i społecznych wyraźnie wskazują, że szanse uzyskania dotacji będą miały przedsięwzięcia wspólne dla wielu gmin, powiatów i partnerów społecznych.  Dlatego z całym przekonaniem będę wspierała realizację projektów Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego i Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Oddaję moim Wyborcom do dyspozycji całą swoją aktywność i wiedzę samorządową z zapewnieniem, że jeśli zostanę członkiem Rady Powiatu Poznańskiego, to będę reprezentowała potrzeby  jego mieszkańców zgodnie z dobrze pojętym interesem społecznym, ekonomicznym i całą bezstronnością osoby NIEZALEŻNEJ POLITYCZNIE!

PROGRAM WYBORCZY:

– Propagowanie dróg rowerowych jako alternatywnego transportu wzdłuż dróg powiatowych w całym Powiecie Poznańskim

– współpraca gmin powiatu Poznańskiego w ramach stowarzyszenia Metropolia Poznań w celu usprawnienia sieci powiązań drogowych i transportowych

– Propagowanie kształcenia ustawicznego i szybkiej możliwości zdobycia nowych umiejętności oraz przekwalifikowania się w oparciu o sieć szkół powiatowych

– Wspieranie inicjatyw propagujących zdrowy styl życia oraz działań prewencyjno- rehabilitacyjnych np. w ramach uniwersytetów III wieku, konkursów i ofert organizacji pozarządowych

– wspieranie młodych osób na rynku pracy poprzez upowszechnienie unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (Youth Employment Initiative, YEI), która może być wdrażana w oparciu o Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój ( PO WER)

– Podjęcie starań na rzecz lepszej komunikacji pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy i Ośrodkami pomocy społecznej w celu zwiększenia efektywności zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych

– Propagowanie partnerstwa trójsektorowego i innowacyjnych programów społecznych, w tym edukacyjnych w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia dla osób wkraczających na rynek pracy

– Zawieranie i propagowanie partnerstw międzysamorządowych i międzysektorowych wykraczających nawet poza granice powiatu, współpracujących na rzecz podniesienia atrakcyjności oferty turystycznej , między innymi atrakcyjności rzeki Warty.

 

KWW Niezależni dla Powiatu – LISTA NR 16- Pozycja na liście- 10

MOT KWWNDP Aktywnosc i  Doswiadczenie

małgorzata_ornoch_tabedzka-ulotka2