Współpraca popłaca

Ważniejsze publikacje

Współpraca Popłaca –  Książka jest pokłosiem projektu Dialog w gminach Mikroregionu WPN. Jest to zbiór artykułów pod moją redakcją napisanych przez przedstawicieli samorządów i parków narodowych w Polsce, przekazujących doświadczenia ze wspólnie realizowanych projektów i wskazujących na korzyści ze współpracy. Mówią o nich między innymi burmistrz Zakopanego i Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, wójt Izabelina i Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, burmistrz Murowanej Gośliny i Dyrektor Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce.

Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji  Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego –  redakcja i słowo wstępne. Publikacja powstała w ramach projektu Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego, zielone płuca Wielkopolski zrealizowanego przez Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu z funduszy PHARE.

Europejski dialog gmin wiejskich o ochronie środowiska, współredakcja publikacji powstałej w wyniku projektu o takiej samej nazwie, zrealizowanego w latach 2002-2003 przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej z funduszy PHARE.

Ochrona Zdrowia w 2000 roku, art. mojego autorstwa w publikacji:  Monitorowanie usług publicznych w miastach, w serii wydawniczej Związku Miast Polskich – System Analiz Samorządowych.