Warning: Use of undefined constant siteurl - assumed 'siteurl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/rx/domains/mot.net.pl/public_html/wp-content/plugins/Viva-ThumbZoom/viva_zoom.php on line 40 O mnie – Małgorzata Ornoch-Tabędzka

O mnie

1. NIEZALEŻNA, życiowa optymistka, zdeklarowana społeczniczka uparcie dążąca do celu, hołdująca maksymie „nie ma rzeczy niemożliwych”, szczególnie, gdy trzeba pomóc innym! Założycielka kilku organizacji pozarządowych, aktywny członek lokalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.

2. Socjolog z powołania (studia UAM- 1972-1977, praca w różnych społecznościach i dla różnych społeczności, w latach 1981-1990 głownie w obszarze ochrony zdrowia, badania opinii pacjentów,

3. Menadżer ochrony zdrowia, wykształcona na międzynarodowych szkoleniach i amerykańskiej  uczelni (Tulane University)), doradca Ministerstwa Zdrowia w czasie tworzenia Kas Chorych, współpracownik Banku Światowego i  WHO (1990-1999)

4. Konsultant i koordynator projektów w amerykańskim programie pomocy dla polskich samorządów terytorialnych (LGPP), doświadczenie w zarządzaniu usługami publicznymi, współpraca z wieloma gminami w Polsce (1999-2000)

5. Prezes Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu (2000-2006), kilkadziesiąt strategii rozwoju, programów ochrony środowiska i projektów dotowanych z funduszy przedakcesyjnych UE ( Partnerstwo Gmin w Ochronie Środowiska, Mikroregion WPN- Zielone Płuca Wielkopolski), współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i ze Związkami: Miast Polskich i Gmin Wiejskich

6. Radna Rady Miasta Puszczykowa (2002-2006), przewodnicząca Komisji komunikacji społecznej i Komisji pojednawczejj – inicjatorka Dialogu w gminach Mikroregionu WPN

7. Burmistrz Puszczykowa (2006-2010). Realizatorka kilkudziesięciu inwestycji miejskich, ( w tym 31 dróg), między innymi z pozyskanych funduszy unijnych,  8 dokumentów planistyczno-strategicznych i wielu inicjatyw o charakterze spoleczno-kulturalnym (m.in Puszczykowskiej jesieni kulturalnej i Akademii seniora)

8.Inicjator powołania Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego skupiającego 7 gmin: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Stęszew  i jego pierwsza prezes ( 2009-2011), obecnie współpracująca z Fundacją Partnerzy dla Samorządu nad aktualizacją Strategii rozwoju Turystyki i Rekreacji

9. Pracuje w Związku Miast Polskich od 2011 r do chwili obecnej,  odpowiedzialna za koordynację Grup wymiany doświadczeń w projekcie: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”, specjalista d/s dialogu społecznego w projekcie EOG ” Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach i doradca Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich w realizacji projektu Rozwój społeczno- gospodarczy Gmin Nadodrzańskich

10. Stypendystka British Know How Fund,(1993), Fundacji Kelloga (1994), Komisji Fulbright’a -Hubert Humphrey Fellowship (1995-59 i 2005) i Fundacji Margaret McNamara

11. Mieszkanka Puszczykowa w trzecim pokoleniu, matka 35 letniego, jedynego syna Jakuba, męża ukochanej synowej Aleksandry, oraz babcia trojga wspaniałych wnucząt: Jasia lat 7,5, Zosi Lat 5,5 i Julka lat 2,5, absolwentka Szkoły Podstawowej  nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

12.Uhonorowana odznaką Zasłużona dla Wielkopolski (2010) i honorowym obywatelstwem miasta Tulsa (1995-USA)

 

Zainteresowanych zapraszam do przeczytania pełnego dossier poniżej

 

Z pierwszego wykształcenia jestem socjologiem (UAM -1977). Nigdy nie pracowałam  w żadnej firmie zajmującej się badaniami społecznymi, natomiast wykorzystywałam swoją wiedzę w sposób praktyczny. Początkowo w służbie zdrowia pracując dla społeczności pacjentów, doradzając im w samoorganizowaniu się i rozwiązywaniu trudnych spraw w środowisku rodzinnym. Byłam autorką pionierskich w Polsce badań na temat opinii pacjentów o procesie leczenia (Dostęp do usług zdrowotnych w Poznaniu-2005). Przez ponad 10 lat, wraz z prof.Piotrem Dylewiczem prowadziliśmy edukację zdrowotną dla pacjentów po zawałach serca, w powołanym przez nas Towarzystwie Zdrowe Serce. Zaspokajanie potrzeb pacjentów przy równoczesnej umiejętności efektywnego wykorzystania skromnych zasobów służby zdrowia były kolejnym etapem wtajemniczenia. Pracując jako lider promocji zdrowia w programie Banku Światowego odbyłam wiele szkoleń  w zarządzaniu ochroną zdrowia dzięki  European Healthcare Management Association, Brithish Know-How i  Fundacji Kelloga praktykując między innymi w placówkach NHS w Wielkiej Brytanii i WHO w Kopenhadze. Następny krok wydawał się naturalny. Po wygraniu prestiżowego stypendium z grupy Filbright’a (H.Humhrey Fellowship) i otrzymaniu dotacji z Fundacji Margaret McNamara mogłam ukończyć studia na Wydziale Zdrowia Międzynarodowego w Tulane University w Nowym Orleanie, gdzie otrzymałam dyplom Master of Public Health (1996).

Tak więc z drugiego wykształcenia jestem specjalistką zarządzania zdrowiem publicznym. Po powrocie ze Stanów przez dwa lata wspomagałam swoją wiedzą Ministerstwo Zdrowia, gdzie między innymi uczestniczyłam w negocjacjach z Bankiem Światowym i prowadziłam pierwsze szkolenia dla dyrektorów kas chorych. Nie skorzystałam z propozycji pracy w Krajowym Związku Kas Chorych  w Warszawie. Sytuacja rodzinna wymagała mojej obecności w Puszczykowie. Otworzyłam własną firmę doradczą współpracując między innymi ze Związkiem Miast Polskich w tworzeniu Systemu Analiz Samorządowych w ochronie zdrowia. Przypadek sprawił, że spotkałam na swojej drodze amerykański Program Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) i tak  w 1999 roku rozpoczęła się moja „przygoda” z samorządami, która trwa do dziś.

W LGPP nauczyłam się od Amerykanów zarządzać projektami, myśleć strategicznie, wyznaczać cele i je realizować! Koordynowałam pracę konsultantów i nadzorowałam wdrażanie projektów w Szczecinie, Gorzwie, Ostrowie Wlkp., Lubaniu i dwóch małych gminach wiejskich Pępowo i Przykona. Po zakończeniu programu LGPP wraz z kolegami założyliśmy „Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu”, w którym przez 6 lat byłam prezesem. Wśród prac doradczych Stowarzyszenia realizowałam wiele strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego i programów ochrony środowiska dla gmin w całej Polsce, a także kilka ciekawych projektów skierowanych między innymi do gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, które w 90% leżą na terenie powiatu poznańskiego.Jako ówczesna radna Rady Miasta Puszczykowa zabiegałam o współpracę gmin w ochronie środowiska upatrując w tym szansy rozwoju turystyki i rekreacji.

W latach 2006-2010 byłam burmistrzem Puszczykowa. Moje silne puszczykowskie korzenie, doświadczenie pracy dla samorządów i udział w pracach Rady Miasta ośmieliły mnie do ubiegania się o stanowiska burmistrza. Zapowiedzią tego, jak trudna to będzie misja była moja  wygrana tylko 15 głosami. Mimo podziałów, które przetrwały do końca, można powiedzieć, że udało się bardzo wiele osiągnąć. W okresie 4 lat zostało utwardzonych i zmodernizowanych 31 dróg, w tym rozpoczęto najtrudniejszą od lat inwestycję drogową na górnym Puszczykowie- ulicę Gołębią. Zbudowano płytę i drogę wokół Rynku. Rozbudowano szkołę podstawową nr 2, między innymi o salę gimnastyczną. Ocieplono i otynkowano budynki Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przedszkola a także wyremontowano elewację budynku i pomieszczenia dawnej szkoły oraz utwardzono parking – wszystko przy ul. Wysokiej. W od lat pustych i zdewastowanych pomieszczeniach dawnej szkoły znalazły swą siedzibę  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Animacji Kultury i  harcówka. Wybudowano dwa Orliki i cztery nowe place zabaw. Przeprowadzono szereg zmian organizacyjnych między innymi w Straży Miejskiej, oddając jej do użytku nową siedzibę i w samym Urzędzie Miejskim, poprzez zagospodarowanie poddasza budynku i stworzenie przy kancelarii przestrzeni na  punkt obsługi interesanta.  Powołano do życia dwie nowe instytucje: Centrum Animacji Kultury, łącząc je organizacyjnie z Biblioteką Miejską, i Centrum Animacji Sportu, które otrzymało pod opiekę wszystkie obiekty sportowo- rekreacyjne w mieście, w tym funkcjonujące przez dwa sezony zimowe lodowisko. Powstało szereg nowych inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym, które na stałe wpisały się w życie mieszkańców Puszczykowa, takich jak Puszczykowska Jesień Kulturalna czy Akademia Seniora. Nie udało się utrzymać pięknego festiwalu Muzyka na Zakolu, natomiast teren, który został wykupiony z rąk prywatnych stał się ulubionym miejscem spacerowo- sportowym i znakomitym miejscem  koncertów w czasie Dni Puszczykowa.  Powstało 8 nowych mieszkań komunalnych i została przygotowana dokumentacja na następne 6. Powstała również dokumentacja techniczna na budowę wielu następnych ulic. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć i inicjatyw związanych z promocją zewnętrzną i wewnętrzną  miasta i uporządkowaniem sytuacji przestrzeni miejskiej. Podkreślić przy tym trzeba, że  przy realizacji kilkunastu nowych dokumentów planistyczno- strategicznych, ze Strategią Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020 i  strategią rozwiązywania problemów społecznych na czele, były one wielokrotnie  konsultowane i poddawane pod dyskusję społeczną. Wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie internetowej miasta www.puszczykowo.pl

Od roku 2011 pracuję w Związku Miast Polskich, gdzie jestem koordynatorem projektów, specjalistą ds. dialogu społecznego i obecnie doradcą partnerstw. W latach 2011-2013 miałam ogromną przyjemność koordynować pracę Grup Wymiany Doświadczeń w projekcie: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach). Spotkania grup samorządowców odbywały się w 8 dziedzinach świadczonych przez gminy usług dla mieszkańców. Były to: kultura, oświata, pomoc społeczna, komunalna gospodarka mieszkaniowa, gospodarka odpadami, gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna i transport publiczny. W trwającym ponad dwa lata programie wzięło udział 40 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 25 gmin od najmniejszych ( Szklarska Poręba) do największych (Poznań). Rezultatem tego projektu, oprócz wiedzy wyniesionej z obserwacji i wymiany doświadczeń były stworzone przez uczestników plany doskonalenia usług, które już są wprowadzane w życie. Drugim znaczącym projektem, którym współzarządzam jest Dialog w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach. Realizowany wraz z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych przybliża polskim samorządom norweski model dialogu trójstronnego, do którego na poziomie narodowym zapraszani są zarówno przedstawiciele rządu, pracodawców i pracowników (związki zawodowe). W Polsce, na przykładzie kilkunastu gmin, powiatów, ośrodków wojewódzkich i przedsiębiorstw komunalnych pokazujemy dobre praktyki dialogu dwustronnego pomiędzy pracodawcą i pracownikami. Trzecim projektem, w którym pełnię funkcję doradcy Partnerstwa Gmin nadodrzańskich jest Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. W tym innowacyjny projekcie, z punktu widzenia procesu tworzenia partnerstw, konsultanci Związku Miast Polskich pełnią rolę facylitatorów przeprowadzając grupy współpracujących samorządów przez proces integracji w ramach wyznaczonego obszaru funkcjonalnego, uzgadniania wspólnych celów i ich realizacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a jego produktami mają być narzędzia planistyczne i dokumentacje techniczne pod inwestycje, które zostaną sfinansowane ze srodków UE w latach 2014-2020.

Oprócz wieloletniej współpracy ze Związkiem Miast Polskich byłam ekspertem Związku Gmin Wiejskich, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, MSWiA, a w 2010 r Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pracowałam w kilku znaczących ogólnopolskich programach szkoleniowych takich jak: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Program Przejrzysta Gmina/Polska, Etyka i Lider Zarządzania w Samorządzie. Aktywnie pozyskiwałam fundusze zewnętrzne na programy międzynarodowe (USAID, MSZ, EU) realizowane przez Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu dla samorządowców polskich, bułgarskich i gruzińskich. W ostatnim czasie zdałam egzamin i zostałam wpisana na listę ekspertów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do sprawa samooceny rozwoju instytucjonalnego samorządów metodą CAF(Common Assment Framework)

Byłam dwukrotną stypendystka Komisji Fulbrighta (1995-2006) oraz pierwszą w Europie stypendystka fundacji Margaret McNamara, amerykańskiej organizacji wspierającej rozwój kobiet na świecie (1996). Wcześniej korzystałam ze stypendiów British Know How-Fund i Fundacji Kelloga. W roku 1995 za udział programie „Cele dla przyszłości” otrzymałam honorowe obywatelstwo miasta Tulsa (USA). W latach 2002-2006 byłam radną czwartej kadencji w rodzinnym Puszczykowie. W 2010 roku otrzymałam odznaczenie zasłużonej dla Wielkopolski.

Rodzinnie i politycznie jestem niezależna – jestem stanu wolnego, nie należę i nigdy nie należałam do żadnego ugrupowania partyjnego. W czasie, gdy „wybuchła” Solidarność oczekiwałam na urodzenie dziecka, co w sposób naturalny wyeliminował mnie z zawirowań społeczno-politycznych. Jestem matką syna Jakuba, męża Aleksandry, babcią Jasia (7,5), Zosi (5,5) i Julka (2,5). Od trzech pokoleń jestem związana z Puszczykowem. Tu w latach1960-1968 chodziłam do Szkoły podstawowej nr 1 im Adama Mickiewicza. Tu również ukończyłam  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W puszczykowskim lesie znam każdą niemal ścieżkę,  mieszkam w domu wybudowanym przed wojną przez dziadków, który pierwotnie miał być pensjonatem. Między innymi przez pamięć ich marzeń, bardzo zależy mi na tym, by Puszczykowo zachowało swój rekreacyjny i willowy charakter.