UAM

W latach 1972-1976 studiowałam socjologię na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moją specjalnością była socjologia miasta, a pracę magisterską pisałam o stereotypach postrzegania mniejszości narodowych, w tym mniejszości polskiej w Niemczech. Studia ukończyłam z wyróżnieniem. Wiosną tego roku uczestniczyłam w spotkaniu absolwentów, które odbyło się z okazji 90-lecia Instytutu Socjologii.