Programy Stypendialne

Ważniejsze Programy Stypendialne

W roku 1995 wygrałam konkurs ogłoszony przez Komisję Fulbright’a, dzięki czemu w latach 1995-1996 uczestniczyłam w prestiżowym programie stypendialnym przeznaczonym przez rząd USA dla profesjonalistów z krajów rozwijających się (taki status miała wtedy Polska). Hubert Humhrey Fellowship to program edukacyjny oraz praktyk zawodowych zainicjowany przez słynnego amerykańskiego polityka,  wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, zastępcy Lindona Johnsona  w latach 1965-1969.

Będąc w roku 1996 w Stanach zjednoczonych wzięłam udział w konkursie i wygrałam jako pierwsza Europejka i jako pierwsza i jedyna do tej pory Polka stypendium Fundacji Margaret McNamara, dedykowany kobietom, które zaangażowane są w ochronę i promowania zdrowia na świecie.  Uzyskanie grantu z Margaret McNamara Memorial Fund pozwoliło mi na  ukończenie  studiów na Wydziale Zdrowia Międzynarodowego  w Tulane University w Nowym Orleanie.