Burmistrz Puszczykowa

Kadencja 2006-2010 w Puszczykowie

6 grudnia 2006 r. objęłam stanowisko burmistrza Miasta. O tym, że nie będzie łatwo świadczyły wyniki wyborów. Wygrałam je tylko 15 głosami. Puszczykowo było podzielone pomiędzy zwolenników szybkiej urbanizacji i budowy marketów kosztem przestrzeni publicznej i  jej przeciwników, czyli osób optujących za zrównoważonym rozwojem, ładem przestrzennym i ochroną krajobrazu. Zwyciężyli Ci pierwsi, ale mimo to, można powiedzieć, że w Puszczykowie udało się podnieść jakość życia mieszkańców inwestując w sposób zrównoważony nie tylko w infrastrukturę miejską ale również przedsięwzięcia natury społecznej.

Najlepszą ilustracją mojej pracy jako burmistrza Miasta Puszczykowa jest fotograficzna relacja osiągnięć z okresu kadencji 2006-2010 oraz opinie, które przedstawiam poniżej:

1_Puszczykowo w obrazach1

2_projekty drogowe13_inwestycje oświatowe14_ modernizacja_CAk i MOPS15_ inwestycje komunalne16_zieleń, skwery17_BM CAK18_ sport_CAS19_projekty ekologiczne110_ imprezy_wydarzenia1

Z kolei ilustracją procesu podejmowanego przeze mnie dialogu i  negocjacji z mieszkańcami w poszukiwaniu najbardziej optymalnych dla Miasta rozwiązań są załączone prezentacje:

Przygotowanie strategii rozwoju dla Puszczykowa 2007

Konsultacje ws. Rynku 2008

Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2008

Konsultacje ws. zagospodarowania schronu (przy ul. Przecznica) 2009

Dyskusja dot. zagospodarowania dawnego MOSIR 2009

Dyskusja nad zagospodarowaniem zakola warty 2009

Puszczykowo w aglomeracji 2010

Proces budowy przystani w Puszczykowie 2010