Mikroregion WPN

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego www.mikroregionwpn.pl powstało z przekształcenia tzw. gmin około parkowych, które 10 lat wcześniej zawarły porozumienie o współpracy w ochronie środowiska. Z inicjatywy burmistrz Puszczykowa rozpoczęto prace nad przekształceniem nie mającego osobowości prawnej porozumienia, w Stowarzyszenie. Proces ten ilustruje przedstawiana prezentacja. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod koniec grudnia 2008. Zostałam jego  pierwszym prezesem. Przez dwa lata swojej działalności Stowarzyszenie pozyskało ponad 150 000 środków zewnętrznych na projekty edukacyjne i prozdrowotne, takie jak: Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku, Ochrona kasztanowców i rajdy po zdrowie w Mikroregionie, przyczyniło się do powstania Centrum Edukacji Ekologicznej w Puszczykowie. Obecnie wraz z Fundacją Partnerzy dla Samorządu podjęłam współpracę przy aktualizacji Strategii Rozwoju Turystyki i Rekreacji  w nowym projekcie, którego efekty zaowocują zaplanowaniem nowych dróg  rowerowych na obszarze Mikroregionu WPN

Mikroregion- Folder_17392704

 

Historia i osiągnięcia Stowarzyszenia – prezentacja

Ochrona kasztanowców 2009

Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku 2009